دریافت کد ترجمه گر وبلاگ اطلس قارچ های خوراکی و سمی بخش دوم - رسانه - خبر های قدیم و جدید

رسانه - خبر های قدیم و جدید

مطالب - علمی- وحوش - فلسفی - ادبی - تاریخی - علوم ماوراء - نظامی - صنعتی - معدنی - زمین - هوا- فضا - اکتشافات - ادیان- فرقه ها

داغ کن - کلوب دات کام
چهارشنبه 10 فروردین 1390 ساعت 08:05 ق.ظ

اطلس قارچ های خوراکی و سمی بخش دوم

http://up.iranblog.com/images/jie6ny7hz1peoc6raqg.jpgمشخصات عمومی قارچها


قارچها موجوداتی بدون کلروفیل بوده و جز در موارد معدودی شبیه گیاهان پست می باشند. قارچها دارای Cellwall معین هستند و با اینکه معمولاً بدون تحرک می باشند ولی ممکن است سلولهای تولید مثلی متحرکی تولید کنند. تکثیر آنها از طریق Spore است.

Spore یک عضو تکثیری در قارچها و مثل بذرگیاهان عالیست با این تفاوت که درتولید Spore اندامهای جنسی نر و ماده دخالت ندارند. قارچها بر خلاف گیاهان فاقد ریشه Root ، ساقه Stem ، برگ Leaf و سیستم آوندی Vascular system می باشند. آنها معمولا رشته ای و پرسلولی بوده و اندامهای رویشی آنها جز در موارد معدود، اختلاف چندانی با یکدیگر ندارد.
رشته های تشکیل دهنده ی بدن یک قارچ از طریق رشد انتهایی طویل میگردند ولی بیشتر قسمتهای بدن آن توانایی رشد داشته و هر قسمت کوچکی از هر بخش قارچ توانایی تولید یک قارچ جدید را دارا می باشد. اندامهای زایشی Generative organs متفاوت از اندامهای رویشی Vegetative.o بوده و به اشکال مختلفی دیده می شوند.
بر اساس همین اختلافات است که طبقه بندی Classification قارچها صورت می گیرد. اندامهای رویشی در قارچهای مختلف تقریبا متحدالشکل بوده و جز در موارد معدودی غالبا اختلاف چندانی بین آنها مشاهده نمی شود.
دستگاه رویشی قارچها   Vegetative structure of fungi

دستگاه رویشی در قارچها Thallus نام دارد که در قارچهای مختلف به صورتهای زیر دیده می شود:

1. پلاسمودیم Plasmodium

این دستگاه رویشی شامل یک توده پروتوپلاسمی لخت و پر هسته ای است که برای تغذیه و پیدا کردن مواد غذایی، دارای حرکت آمیبی بوده و این اندام مرحله رویشی میکسومیستها و پلاسمودیوفورومیستها می باشد.
 

2. مایسیلیِم دروغی Pseudo mycelium

این نوع دستگاه رویشی که در مخمرها Yeast دیده میشود ، شامل یکسری سلولهایی است که از قسمت سر و ته به هم چسبیده و تشکیل زنجیر میدهند.

3. در بعضی قارچها دستگاه رویشی دوشکلی Dimorphic است بدین صورت که قارچ در بافت میزبان Host دارای دستگاه رویشی مایسیلیمی بوده ، درحالیکه اگر قارچ را برروی محیط کشت مصنوعی قرار دهیم به هیچ وجه تولید مایسیلیم ننموده و بلکه بصورت سلولهای مخمر مانند رشد خواهد کرد. از جمله این قارچها میتوان به راسته ی Taphrinales اشاره کرد.
4. در بسیاری از قارچها دستگاه رویشی شامل رشته های میکروسکوپی است که در تمام جهات منشعب شده و برروی یا داخل مواد غذایی مورد استفاده گسترش پیدا میکند. هر کدام از این رشته ها بعنوان Hypha شناخته شده اند. هر رشته ی هیف از لوله ی باریک و شفافی تشکیل شده که در داخل آن پروتوپلاسم سلولی وجود دارد. Hypha  در بیشتر قارچهای رشته ای، در فواصل نامنظم توسط دیواره های عرضی به قسمتهای مجزا یا سلولهایی تبدیل میگردد، این دیواره های عرضی سپتا Septa نام دارند.
هیف بر دو نوع است، دیواره دار و بدون دیواره. در قارچهایی که هیف آنها فاقد جدار عرضی است (Aseptate fungi) ، هسته های سلولی در داخل سیتوپلاسم هیف شناور بوده و کم وبیش بطور یکنواخت در تمام طول هیف پراکنده شده اند. این وضعیت را در هیف، Coenocytic می نامند. با این وجود در این نوع هیف ها در هنگام پیری، دیواره ی عرضی در جاهای مختلف هیف تشکیل می شود، همچنین وقتی قسمتی از هیف می میرد، دیواره های عرضی قسمت مرده را از قسمت سالم سوا می سازند. در قارچهایی که هیف آنها واجد جدار عرضی می باشد (Septate fungi)، در داخل هر حجره یا سلول ممکن است تعداد یک، دو، سه ویا بیشتر هسته وجود داشته باشد، بدین ترتیب که در بعضی قارچها سلولها، یک هسته ، در بعضی دو هسته و بالاخره در اکثر قارچها در داخل حجره ی هیف بیش از دو هسته دیده می شود.
علاوه بر هسته در داخل سیتوپلاسم هیف عموماً واکوئلها، دانه های روغنی و حجرات نامشخص دیگری نیز مشاهده میگردد. مجموع هیفها را Mycelium می خوانند. مایسیلیم قارچهای انگل Parasite برروی سطح و یا در بیشتر اوقات داخل بافت میزبان رشد می کند. ازسوی دیگر این مایسیلیم یا بین سلولها گسترش یافته و یا بداخل آنها نفوذ می کند.
اگر مایسیلیم بین سلولی باشد، غذای مورد نیاز قارچ از طریق دیواره ی سلولی میزبان یا غشاء Membrance آن جذب می شود ولی اگر مایسیلیم بدرون سلولها رخنه کند، دیواره ی هیف در ارتباط مستقیم با پروتوپلاسم میزبان قرار می گیرد.
 هیف بین سلولی تعدادی از قارچها مخصوصاً انگلهای اجباری گیاهان، مواد غذایی را از طریق اندامی به نام مکه یا مکنده Haustorium کسب می نماید. هاستوریم از طریق سوراخ کوچکی که در غشاء سلول ایجاد میگردد وارد سلول شده و عمل جذب مواد غذایی را انجام می دهد. این اندام ممکن است به اشکال مختلف گرزی Club shape، کشیده drawn ویا مانند ریشه ی گیاهان منشعب Divided باشد. هیف در قارچهای Saprophyte  مستقیما با مواد غذایی تماس برقرار کرده و بعد از تجزیه Decomposition  آنها، مواد مزبوراز طریق عمل انتشارجذب قارچ می شوند.
در حین رشد مایسیلیم و تولید انشعابات توسط آن، هیفهای پیر، مرده و توسط مایکروارگنایسمهای دیگر تجزیه میگردند.
تغذیه ی قارچها
با وجود تنوع در اندازه، شکل وساختمان، تمامی قارچها فاقد کلروفیل بوده ودر نتیجه قادر به ساختن مواد غذایی مورد نیاز خود نمی باشند و اجباراً به مواد آلی ساخته شده توسط دیگر موجودات متکی هستند. بنابراین قارچها بر خلاف جلبکها یا گیاهان دیگر جزء موجودات هتروتروف Heterotroph  می باشند.
بسیاری از قارچها در آزمایشگاهها برروی محیطهای کشت مصنوعی و بطور خالص کشت داده می شوند، این محیطهای کشت معمولاً دارای عناصر معدنی و مواد غذایی لازم بوده و با این مواد مایسیلیم، قارچ میتواند پروتئینهای مورد نیاز خود را بسازد.
عناصر مورد نیاز قارچها عبارتند از:
مسCU، مولیبدونMO، منگنزMN، منیزیمMG، آهنFE، رویZN، گوگردS، پتاسیمK، فسفرP، نیتروژنN، اکسیژنO، هیدروژنH، کربنC و کلسیمCA، این مواد بایستی بصورتی در محیط کشت باشند که قارچ بتواند از آنها استفاده نماید.
بطور کلی گلوکز بهترین منبع برای تامین کربن بوده و با وجود این مالتوز، ساکارزو نشاسته ی قابل حل، توسط تعدادی از قارچها بعنوان منبع کربن مورد استفاده قرار میگیرد. بهترین منابع تولید نیتروژن ترکیبات آمونیم یا آمینواسیدها هستند ولی ممکن است تعدادی از قارچها نیتراتها را تهیه و مورد استفاده قرار دهند، همچنین تعدادی از قارچها قادرند ویتامینهای مورد نیاز خود را بسازند اما تعداد کمی از قارچها ممکن است به ویتامینهای تیامین یا بیوتین ویا هردو نیاز داشته باشند. قارچهای مختلف احتیاجات غذایی متفاوتی دارند، تعدادی از آنها مثل Penicillium یا Aspergillus میتوانند روی هرماده ای که در ساختمان آن مواد آلی بکاررفته باشد رشد نمایند.
ازسوی دیگر قارچهایی وجود دارند که به مواد غذایی خاصی نیازدارند، مثلاً بعضی از قارچها میتوانند یک گونه، یک واریته ویا یک نژاد بخصوص ازیک میزبان را مورد حمله قرار داده واز این طریق مواد غذایی مورد نیازخود را تامین کنند.
قارچها آنزیمهایی به داخل یا خارج سلولهای خود ترشح می کنند که آنزیمهای داخل یا خارج سلولی نامیده می شوند.
آنزیمهای خارج سلولی Extracellular مواد غذایی پیچیده Complex را به اشکال ساده تر تجزیه میکنند و این مواد معمولاً در نهایت توسط قارچ و از طریق سطح هیف جذب می گردند.
آنزیمهای درون سلولی Intracellular در داخل سلول عمل کرده و انرژی لازم جهت جذب مواد غذایی از سلول میزبان را تامین می نمایند.
براساس نوع تغذیه قارچها به سه گروه تقسیم میشوند:
Saprophytes-1

تعداد زیادی از قارچها در این گروه قرار دارند. این قارچها روی بقایای مرده ی گیاهی و حیوانی زندگی میکنند مثل Alternaria، Aspergillus، Penicillium، Rhizopus ، Mucor. ساپرفایتهایی که فقط روی مواد مرده قادر به زندگی هستند به ساپرفایتهای  اجباری Obligate saprophytes معروفند. سایر ساپرفایتها در صورتی که فرصت مناسبی بدست آورند قادر به آلوده کردن میزبان زنده نیز می باشند.

Parasites-2

پارسایتها (انگلها) قارچهایی هستند که سلولهای گیاهی و حیوانی زنده را مورد تهاجم Invasion قرار میدهند. این قارچها درجات مختلفی از Parasitism را نشان داده و براین اساس آنها را به گروههای زیر تقسیم میکنند:

1. پارسایتهای اختیاری Facultative parasites

.2 ساپرفایتهای اختیاری Facultative saprophytes


.3 پارسایتهای اجباری Obligate parasites


FP
این قارچها معمولاً قسمت اعظم زندگی خودرا بصورت ساپرفایت سپری نموده اما تحت پاره ای شرایط بصورت پارسایت در می آیند.

FS

این قارچها معمولاً زندگی پارسایتی داشته ولی در غیاب میزبان بصورت ساپرفایت در می آیند.

OP
به قارچهایی که چرخه ی زندگی Life cycle خود را بدون وجود یک میزبان زنده تکمیل ننموده و مواد غذایی مورد نیاز خودرا از سلول زنده دریافت میکنند، پارسایتهای اجباری گفته میشود مثل Erysiphe، Albugo peronospora .

پارسایتها ممکن است در سطح Ectophytic یا داخل Endophytic میزبان استقرار یابند. پارسایتهای سطحی مثل قارچهای مولد سفیدکهای حقیقی Real mildews بر سطح میزبان رشد کرده و مواد غذایی مورد نیاز خود را از سلول میزبان، با تولید هاستوریوم جذب مینمایند.

در مقابل، پارسایتهای داخلی در بافتهای داخلی میزبان رشد می نمایند مثل Albugo ، Ustilago. نحوه ی تهاجم به میزبان در قارچهایOP وFP باهم تفاوت داشته وبه عامل Factor بقا Survival بستگی دارد.

پارسایت اجباری هرگز سلول میزبان را بطور ناگهانی نمیکشد زیرا که مرگ آن زندگی قارچ را نیز به مخاطره می افکند، به تعویق افتادن مرگ سلول میزبان به سود پارسایت است تا دراین صورت بتواند تولید اسپور نماید، یعنی اندامهایی که ممکن است میزبانان تازه را آلوده کرده واز این طریق زندگی قارچ را دائمی سازند. این درحالیست که در پارسایتهای اختیاری خطر از بین رفتن قارچ در اثر کشته شدن سلول میزبان وجود نداشته و قارچ در اولین فرصت میزبان را از بین برده تا بهتر بتواند از آن استفاده نماید.

Symbionts-3

گل سنگ Lichen گیاه نیست بلکه حاصل همزیستی جلبک و قارچ است. قارچ آب و سنگ های حل شده را می مکد و مواد معدنی به دست می آورد. جلبک هم با نور خورشید غذا می سازد. تعدادی از قارچها با گیاهان زندگی مشترکی تشکیل می دهند، این نوع زندگی را Symbiosis (همزیستی) نامیده و هریک از اعضاء شرکت کننده در آن را Symbiont (همزیست) می گویند. گلسنگها Lichens و Mycorrhiza از این نوع قارچها می باشند.http://up.iranblog.com/images/o07wt79mr9f266vwizf.jpg  http://up.iranblog.com/images/p1b0j7vt0xl219y58al.jpg


http://up.iranblog.com/images/qa67t0f16t2vtgvwjlyc.jpgبرای خواندن و مشاهده مطالب و تصاویر این اطلس


لطفا به پست بعدی مراجعه نمایید